• Slide1

    Fadhili betekent medeleven of zorgen

    De stichting levert een bijdrage aan het geluk van anderen door kansarme mensen te helpen

    Lees meer...

Nieuws

Voor haar werk is stichting Fadhili afhankelijk van giften van donateurs, fondsen, particulieren, etc. Daarnaast nemen wij deel aan collecte, jaarmarkten, of organiseren wij fondsenwervende activiteiten. Wij geloven dat elkaar steunen nodig is voor een gezond leven. En dat doet stichting Fadhili: zorgen dat het goed gaat met onze medemens in nood. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij hebben u nodig. Wij zijn blij met elke donatie groot of klein o.a. geld, ideeën, etc.

Bankrekeningnummer  NL62 INGB 0006 4886 89 t.n.v. Stichting Fadhili