• Slide1

    Fadhili betekent medeleven of zorgen

    De stichting levert een bijdrage aan het geluk van anderen door kansarme mensen te helpen

    Lees meer...

Activiteiten

1.Oranje Fonds

In april 2015 heeft Stichting Fadhili extra geld geworven door een collecte te houden voor Oranjefonds in Ruurlo. Van het bedrag dat onze vrijwilligers hebben opgehaald is de helft naar onze stichting gegaan.
Wij kijken ernaar uit naar 2016 voor een andere collecte.

2.Jaarmarkt Emmaus Wageningen

In september 2015 heeft Emmaus Regenboog in Wageningen stichting Fadhili uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijks markt. We mochten samen met 3 andere stichtingen onze informatiemateriaal meenemen en over onze projecten en stichting praten. Wij hebben een deel van de opbrengst van de jaarmarkt ontvangen. Bedankt Emmaus Regenboog.

activiteiten

Jaarmarkt Emmaus Regenboog ( Wageningen)