• Slide1

    Fadhili betekent medeleven of zorgen

    De stichting levert een bijdrage aan het geluk van anderen door kansarme mensen te helpen

    Lees meer...

Projecten

De stichting heeft ten doel :

- het bevorderen van zelfstandigheid van de kansarme mensen

- het ondersteunen van de kwetsbare groepen mensen ( straatkinderen, wezen, etc...)

-het bevorderen van onderwijs en inzet in de gezondheidszorg

Dat gaan wij doen door met partnerorganisatie samen te werken in Burundi, DR Congo en Rwanda.