• Slide1

    Fadhili betekent medeleven of zorgen

    De stichting levert een bijdrage aan het geluk van anderen door kansarme mensen te helpen

    Lees meer...

September 2016

Correspondentieadres gewijzigd

Vanaf september 2016 wordt de correspondentieadres van Stichting Fadhili:

De schoemaker 8 , 7261 XT Ruurlo

 

Mei 2016

Stichting Fahdili collecteert samen met Oranje Fonds

Opbrengst voor werkmaterieel  en sociale initiatieven in Zuid-Holland.

Van 17 mei 2016 tot en met 21 mei 2016  zal Stichting Fadhili samen met het Oranje Fonds collecteren in Gorinchem (Haarwijk, Stalkaarsen, e.o.). Van het bedrag dat Stichting Fadhili ophaalt, krijgen zij zelf de helft. Daarmee zal de stichting werkmaterieel aanschaffen. De andere helft van de opbrengst besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven inZuid-Holland. Giften worden zo voor 100 procent besteed en blijven altijd dichtbij.

 

November 2015

Snuffelgift voor hulp in Congo

De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede hebben Stichting Fadhili verrast met een gift van 1500 euro. De cheque voor ondersteuning aan teruggekeerde vluchtelingen in Congo werd op 25 november jl. overhandigd in het Snuffelpand.

Fadhili is een Swahili woord dat “zorgen” betekent. De vorig jaar met deze naam opgerichte stichting wil bijdragen aan het hulpprogramma van de Congolese partnerorganisatie READ (Réseau d’ Etudes et d’ Actions pour le Developpement), die zich richt op hulp aan kwetsbare groepen. Na een reeks van bloederige oorlogen tussen 1994 en 2013 in Oost-Congo zijn veel gevluchte bewoners weer teruggekeerd, maar leven ze er nu in erbarmelijke omstandigheden. Zo wonen in de puinen van hun verwoeste huizen en krijgen af en toe eten vanuit de kerk. “De mensen zijn nog armer geworden en moeten opnieuw beginnen. Boeren willen opnieuw beginnen met landbouw of veeteelt, maar missen van alles. Er is geen vee, geen zaaigoed en geen materialen om mee te werken” zegt Munyamahoro Manywa, de voorzitter van Fadhili.

Omdat er honger heerst wordt nu naarstig naar financiële middelen gezocht voor hulp aan zo’n 800 huishoudens in Minova, een van de meest getroffen gebieden, waar de vruchtbare landbouwgrond weer zijn rol terug moet krijgen. READ en Fadhili willen dat doen door het beschikbaar stellen van zaad van belangrijke voedselgewassen, zoals bonen, mais, aardappels en cassave. Voor de teelt hebben de boeren er 30 ha beschikbaar. Daarnaast moet de veeteelt weer op gang worden gebracht. Het idee is om 200 huishoudens te voorzien van konijnen, geiten of varkens, telkens een mannetje en een vrouwtje. De jongen die dit oplevert zullen verdeeld worden aan boeren die nog geen dieren hebben. Iedereen moet zo de komende jaren in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Op zaterdag 2 januari 2016 is de maandelijkse verkoop in het Snuffelpand bij het Dillenburgplein in Slikkerveer. Iedereen is weer welkom van 10.00 tot 16.00 uur.Voor gebruikte meubels kan men zaterdag tussen 10.00 en 15.00 een kijkje nemen bij de opslag annex showroom aan de P.C. Hooftstraat tegenover de dierenkliniek.

bron:  Weekblad De Combinatie d.d. 5 november 2015 Ridderkerk

        


Nieuws

Voor haar werk is stichting Fadhili afhankelijk van giften van donateurs, fondsen, particulieren, etc. Daarnaast nemen wij deel aan collecte, jaarmarkten, of organiseren wij fondsenwervende activiteiten. Wij geloven dat elkaar steunen nodig is voor een gezond leven. En dat doet stichting Fadhili: zorgen dat het goed gaat met onze medemens in nood. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij hebben u nodig. Wij zijn blij met elke donatie groot of klein o.a. geld, ideeën, etc.

Bankrekeningnummer  NL62 INGB 0006 4886 89 t.n.v. Stichting Fadhili